CSsoft > IoT > Smartplate IoT
IoT2

Smartplate IoT

Kết nối các thiết bị dựa trên công nghệ NFC.

Khách hàng: Nhật Bản

Công nghệ sử dụng: PHP, HTML/CSS, MySQL, iOS, Android

Hình thức: ODC