CSsoft > Cung ứng nguồn lực > Java, Python, .Net
hitesh-choudhary-D9Zow2REm8U-unsplash

Java, Python, .Net

Cung ứng resouce chất lượng cao

Khách hàng: Nhật Bản

Công nghệ sử dụng: Python, Node.js, react.js, vue.js…

Hình thức: ODC