CSsoft > Solutions > Hệ thống quản lý quảng cáo – Admod
man-791049_1920

Hệ thống quản lý quảng cáo – Admod

Quản lý hệ thống quảng cáo, checking số lượt access, cân đối dòng tiền.

Khách hàng: Việt Nam

Công nghệ sử dụng: Node.js, react.js, …

Hình thức: trọn gói