CSsoft > Uncategorized > Chào mừng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Chào mừng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên toàn thế giới với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần mà là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng thế giới đại đồng, đem lại hạnh phúc cho người dân trên Trái đất.

Tháng 6/2012, Liên Hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc.Liên Hợp quốc chọn 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc là bởi đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, độ dài ngày và đêm bằng nhau – là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 137/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 01/3/2021 về việc hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021, trong đó đã nêu rõ chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” và thông điệp tuyên truyền chính là: “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh’; “xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc”, “Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên”…

Chú trọng tuyên truyền các nội dung về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; về chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; về bình đẳng giới, về phòng, chống bạo lực gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện, hành vi bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho gia đình, người thân và cộng đồng.

Theo đó, mỗi người cần gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Thực hiện tốt những điều đó nghĩa là mỗi người đã góp phần chào đón Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, vừa là biểu hiện sự nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho người thân, gia đình và cộng đồng xã hội.