CSsoft > Uncategorized > NÊN CHỌN KHOA HỌC MÁY TÍNH HAY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN???

NÊN CHỌN KHOA HỌC MÁY TÍNH HAY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN???

Với các bạn trẻ đang trong quá trình định hướng nghề nghiệp luôn có sự khó khăn để chọn lựa giữa việc học khoa học máy tính hay công nghệ thông tin. Vì nghe chúng có vẻ giống nhau nên nhiều người thường hiểu sai về khái niệm. Thực tế mỗi ngành lại tập trung vào từng khía cạnh cụ thể khác nhau của máy tính.

Nghành khoa học máy tính : 

Ngành Khoa học máy tính được biết tới là ngành nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán vào các chương trình của máy tính. Sử dụng các thuật toán để giải quyết các vấn đề. Đó là các bài toán về phần mềm, hệ thống quản lý máy tính, các câu lệnh, tập lệnh. Từ đó sáng tạo ra những cách thức truyền đạt và điều hành thông tin hiệu quả.Sinh viên ngành khoa học máy tính sẽ được học về ngôn ngữ lập trình, thuật toán, cách thiết kế và phát triển phần mềm.

Ngành công nghệ thông tin:

Chuyên gia công nghệ thông tin có thể được gọi là người điều khiển hệ thống thông tin. Chuyên viên công nghệ thông tin  không phải là người tạo ra phần cứng hay phần mềm máy tính. Họ chỉ học về cách sử dụng phần cứng và phần mềm của máy tính để truyền, thu thập, chuyển đổi, xử lý, bảo vệ và lưu trữ thông tin. Sinh viên ngành công nghệ thông tin sẽ nghiên cứu các vấn đề về công nghệ và mạng internet. Bên cạnh đó thiết kế cơ sở dữ liệu theo chiều sâu để  sử dụng và khắc phục sự cố các chương trình, phần mềm và ứng dụng đó.

Nếu bạn là một người thích sự nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, thích cảm giác làm việc với máy tính toàn thời gian mỗi ngày, ít giao tiếp thì bạn đang phù hợp với ngành khoa học máy tính.
Nếu bạn yêu thích sự cập nhật về công nghệ thông tin, sự thay đổi về công nghệ toàn cầu,  thích giao tiếp, thích tạo ra sản phẩm công nghệ hiện đại thì bạn phù hợp với ngành công nghệ thông tin. 

CSSOFT chúc bạn sẽ có được định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng và đam mê của mình !